Contacte    |    Mapa Web
Portada
Ajuntament
Municipi
Agenda
Notícies
Serveis
  Ets a :  Inici > Ajuntament > Pressupost
Benvinguda de l'Alcalde
Organigrama municipal
Regidories
Plens municipals
Decàleg de bones pràctiques
Ordenances
Pressupost
Tràmits
POUM
El pregó
Indicadors de transparència
Premsa i comunicació
Bústia de suggeriments

El pressupost General per a l'exercici 2013 és el que es detalla tot seguit :

ENTITAT ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS
AJUNTAMENT 1.682.333,49€ 1.682.333,49€  Total Pressupost 2013 Despeses

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT
Capítol 1 DESPESES PERSONAL 619.061,73€
Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 862.924,07€
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 11.327,90€
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.000,00€
Capítol 6 INVERSIONS REALS 80.486,31€
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00€
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 0,00€
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 88.533,48€
   TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 1.682.333,49€  Total Pressupost 2013 Ingressos

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 678.644,99€
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30.000,00€
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 388.726,65€
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 529.100,52€
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 300,00€
Capítol 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00€
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.561,33€
   TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2013 1.682.333,49€