Contacte    |    Mapa Web
Portada
Ajuntament
Municipi
Agenda
Notícies
Serveis
  Ets a :  Inici > Ajuntament > Pressupost
Benvinguda de l'alcalde
Organigrama municipal
Regidories
Plens municipals
Línia directa amb l'alcalde
Ordenances
Pressupost
Tràmits
POUM
El pregó
Edictes Urbanístics
Horari d'atenció al públic
Bústia de suggeriments

El pressupost General per a l'exercici 2013 és el que es detalla tot seguit :

ENTITAT ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS
AJUNTAMENT 1.682.333,49€ 1.682.333,49€  Total Pressupost 2013 Despeses

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT
Capítol 1 DESPESES PERSONAL 619.061,73€
Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 862.924,07€
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 11.327,90€
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.000,00€
Capítol 6 INVERSIONS REALS 80.486,31€
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00€
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 0,00€
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 88.533,48€
   TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 1.682.333,49€  Total Pressupost 2013 Ingressos

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 678.644,99€
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30.000,00€
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 388.726,65€
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 529.100,52€
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 300,00€
Capítol 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00€
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.561,33€
   TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2013 1.682.333,49€